Home 2016-11-22T09:24:29+00:00

WeShoring is een sociale onderneming!

Business where society profits!

WeShoring is een sociale onderneming die mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt en leidt naar een betaalde baan. WeShoring doet dit door commerciële activiteiten voor bedrijven uit te voeren die passend zijn bij de talenten van onze mensen.

WeShoring combineert sociaal ondernemen met innovatieve productietechnieken gericht op flexibiliteit en lage kosten voor onze klanten. We maken met de klant heldere afspraken over onze producten en diensten.

weshoring
Reshoring and weshoring

Ambitie

WeShoring gelooft dat iedereen een talent en dus mogelijkheden heeft om een zinvol leven voor zichzelf op te bouwen. Daarom geloven wij dat een salaris alleen niet voldoende is; aandacht voor elkaar, interessant werk en het hebben van een uitdaging zijn hierbij belangrijk als bijdrage aan een zinvol leven. WeShoring biedt die kansen door mensen intensief te begeleiden, interessant werk te bieden op commerciële basis maar ook omdat wij 30% van onze winst laten terug vloeien via opleidingen en trainingen aan onze medewerkers.

Het restant van de winst wordt verdeeld over de benodigde investeringen en opbouw van het eigen vermogen. We investeren in erkende vakopleidingen, gerichte begeleiding en coaching. Ons uitgangspunt hierbij is om te zorgen dat mensen doorstromen naar betaald werk.

Daarom ondersteund WeShoring mensen uit zowel de Bijstand en UWV maar ook mensen met een SW- indicatie, Spoor2, (ex)gedetineerden en vrijwilligers door het bieden van werkervaringsplaatsen. Zij krijgen intensieve begeleiding door coaches om hiermee werknemers vaardigheden te leren. Om dit waar te maken heeft WeShoring zowel binnen als buiten het bedrijf werkplekken beschikbaar.

Missie

WeShoring lost problemen op voor gemeentelijke instanties, SW-bedrijven en ondernemers. Wij helpen hen door op een efficiënte wijze bedrijfsactiviteiten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te starten of over te nemen waarbij de lokale organisatie van WeShoring zelfredzaam en duurzaam ingericht wordt.

Wij nemen hiervoor initiatieven om productiewerk uit lagelonenlanden naar Nederland terug te halen (Reshoring) en willen voorkomen dat ondernemers productiewerk in andere landen gaan aanbieden (Offshoring) omdat SW-bedrijven gaan afslanken. Wij werken met toonaangevende bedrijven die laaggeschoolde werkzaamheden willen uitvoeren in verschillende markten uiteraard tegen marktconforme prijzen.

Wij zijn zeer flexibel, kunnen meedenken in het verlagen van kosten en kunnen problemen soepel oplossen. WeShoring wordt ondersteund door gelieerde business partners met veel ervaring in het sociale landschap.

Duurzaam

WeShoring levert een bijdrage door het verkleinen van haar ecologische footprint door activiteiten uit te voeren zoals sorteren, scheiden, verwerken en schoonmaken van producten. Daarmee levert WeShoring een belangrijke bijdrage aan het recyclen en hergebruik van textiel maar ook van bijvoorbeeld scootmobielen en rolstoelen.

Wij komen graag in contact met ondernemers, gemeentes en overheidsinstanties die werkzaamheden bij ons willen onderbrengen. Ondernemers kunnen dat doen in het kader van hun Social Return of MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen). Gemeentes en overheden doen dit door het inzetten en doorstromen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt naar regulier werk.

Onze doelstelling hierbij is dat wij conform de afspraken met onze klanten tijdig, volledig en juist diensten en producten afleveren.

ReShoring and WeShoring Duurzaam