Home 2017-08-04T14:34:26+00:00

WeShoring is een sociale onderneming!

Business where society profits!

WeShoring is een sociale onderneming die mensen zonder betaalde baan helpt bij hun ontwikkeling waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt vergroot wordt. WeShoring voert commerciële, reshorings, projecten uit voor het bedrijfsleven. Hiermee leren we onze deelnemers werknemersvaardigheden aan. Wij combineren sociaal ondernemen met slimme productietechnieken. Wij zijn flexibel en werken tegen lage kosten. WeShoring garandeert een tijdige, volledige en juiste levering van onze productie en diensten

weshoring
Reshoring and weshoring

Ambitie

WeShoring gaat ervan uit dat iedereen een talent (en dus mogelijkheden) heeft om op een zinvolle manier aan het arbeidsproces te gaan deelnemen. Op deze manier kunnen onze deelnemers zelfstandig een inkomen gaan verdienen. Een salaris alleen is niet voldoende: aandacht voor elkaar, interessant werk en het hebben van een uitdaging zijn net zulke belangrijke factoren om succesvol mee te draaien in het arbeidsproces.

Wij vinden het belangrijk dat iedereen een kans krijgt op de arbeidsmarkt. WeShoring focust liever op wat mensen wel in plaats van wat ze niet kunnen. Wij kijken naar mogelijkheden en niet naar beperkingen. Dat is het fundament voor het succes van WeShoring. Daarom investeren we in erkende vakopleidingen, gerichte begeleiding en coaching. Ons uitgangspunt blijft altijd om te zorgen dat mensen doorstromen naar betaald werk.

WeShoring biedt werkervaringsplaatsen aan voor mensen die op dit moment een bijstandsuitkering hebben. We ondersteunen ook mensen met een SW-indicatie, Spoort-2 , (ex)gedetineerden en Statushouders. Zij krijgen intensieve begeleiding door coaches. Om dit te realiseren heeft WeShoring een groot aantal werkplekken beschikbaar.
WeShoring werkt met toonaangevende bedrijven die productiewerk willen laten uitvoeren in verschillende markten tegen marktconforme prijzen.

Onze productiewerkzaamheden bestaan voornamelijk uit reshorings opdrachten. Bedrijfsactiviteiten die worden teruggehaald uit het buitenland en vervolgens opnieuw worden geïmplementeerd in Nederland. Daarnaast willen wij offshoring voorkomen; behouden van werkgelegenheid in Nederland. Het operationele management heeft hierbij een bijzondere opdracht: maak het mogelijk dat mensen die nog niet alles kunnen toch volwaardig werkzaamheden kunnen uitvoeren.

Daarnaast branden we onze eigen koffie onder de naam KoffieKracht.

Missie

WeShoring lost problemen op voor gemeentelijke instanties, SW-bedrijven en ondernemers. Wij helpen hen door op een efficiënte wijze bedrijfsactiviteiten voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt op te starten of over te nemen waarbij de lokale organisatie van WeShoring zelfredzaam en duurzaam ingericht wordt.

Wij nemen hiervoor initiatieven om productiewerk uit lagelonenlanden naar Nederland terug te halen (Reshoring) en willen voorkomen dat ondernemers productiewerk in andere landen gaan aanbieden (Offshoring) omdat SW-bedrijven gaan afslanken. Wij werken met toonaangevende bedrijven die laaggeschoolde werkzaamheden willen uitvoeren in verschillende markten uiteraard tegen marktconforme prijzen.

Wij zijn zeer flexibel, kunnen meedenken in het verlagen van kosten en kunnen problemen soepel oplossen. WeShoring wordt ondersteund door gelieerde business partners met veel ervaring in het sociale landschap.

Duurzaam

WeShoring levert een bijdrage door het verkleinen van haar ecologische footprint door activiteiten uit te voeren zoals sorteren, scheiden, verwerken en schoonmaken van producten. Denk hierbij aan het recyclen en hergebruiken van textiel.

Wij komen graag in contact met ondernemers, gemeenten en overheidsinstanties die werkzaamheden bij ons willen onderbrengen. Ondernemers kunnen dat doen in het kader van hun Social Return of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en overheden doen dit in het kader van inzet en doorstroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Onze doelstelling hierbij is altijd dat wij conform de afspraken met onze klanten tijdig, volledig en juist diensten en producten afleveren.

ReShoring and WeShoring Duurzaam